Nguyễn Hải Lam

Tour chất lượng, hướng dẫn viên nhiệt tình, đồ ăn ngon

Bài viết trước đó Nguyễn Xuân Khoa
Bài viết sau đó Trần Thị Tuyến