Phạm Minh Trang

Tôi rất hài lòng về chuyến đi vừa qua, hướng dẫn Viên nhiệt tình thân thiện, lại còn đẹp trai. Cảm ơn công ty rất nhiều!

Bài viết trước đó Trúc linh
Bài viết sau đó Trần Văn Tri