Phạm Thị Chuyên

Bà Nà Hill mùa này đẹp lắm, gần 40 tấn bí ngô được trang trí đẹp lắm. Nên đi công ty Lam Anh chất lượng tour cao, xe thì mới HDV nhiệt tình. Cảm ơn quý công ty rất nhiều

Bài viết trước đó Nguyễn Trường Giang
Bài viết sau đó Nguyễn thành Công