Trần Anh Tuấn

Bà nà mùa này rất đẹp, không quá nẵng và đông đúc. Cám ơn lam anh travel đã tổ chức tour cho gia đình rất vui vẻ và trọn vẹn. Sẽ giới thiệu bạn bè khi đến Đà Nẵng

Bài viết trước đó Trần Anh
Bài viết sau đó Trần Tuấn kiẹt