THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Tour Cù Lao Chàm 1 Ngày tiết kiệm giá rẻ (đi Bãi Hương)

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 549,000 VNĐ

Giá trẻ em: 275,000VNĐGiá tour
1 người lớn x 549,000 VNĐ

+
0 trẻ em x 275,000VNĐ


Tổng cộng
549,000 VNĐ