THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Giá vé đi Cù Lao Chàm 1 Ngày

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 549,000 VNĐ

Giá trẻ em: 275,000 VNĐ

Giá em bé: 0 VNĐGiá tour:
1 người lớn x 549,000 VNĐ

+
0 trẻ em x 275,000 VNĐ

+
0 em bé x 0 VNĐ


Tổng cộng
549,000 VNĐ