THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Tour Bà Nà Hill 1 Ngày premier

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 1,349,999 VNĐ

Giá trẻ em: 1,250,000 VNĐ

Giá em bé: 0 VNĐGiá tour:
1 người lớn x 1,349,999 VNĐ

+
0 trẻ em x 1,250,000 VNĐ

+
0 em bé x 0 VNĐ


Tổng cộng
1,349,999 VNĐ