THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Xác nhận số chỗ và thông tin liên hệ


Tour Huế Động Thiên Đường 1 Ngày

Thời gian: 1 ngày

Giá người lớn: 750,000 VNĐ

Giá trẻ em: 530,000 VNĐ

Giá em bé: 0 VNĐGiá tour:
1 người lớn x 750,000 VNĐ

+
0 trẻ em x 530,000 VNĐ

+
0 em bé x 0 VNĐ


Tổng cộng
750,000 VNĐ